Op 08.mei jongstleden was het officiele startschot voor een nieuw projekt rondom onze stagiaires. Samen met de stagiaires van de firma Jerich en met de vriendelijke ondersteuning van ziektekostenverzekeraar “Techniker Krankenkasse” houden zij zich bezig met de verschillende thema’s omtrent gezondheid. Hierbij wordt  zowel in theorie als ook praktisch een dieper inzicht verkregen in de gebieden stress en verslavingspreventie, gezonde voeding en de verschillende bewegingsmogelijkheden.

Foto: Boris Domnik

Foto: Boris Domnik

Rheinische Post vom 12.05.2015:

ZeitungAzubi08052015