Per direct hebben we de mogelijkheid om een additionele service aan te bieden, n.l. het verwarmen van tankcontainers met stoom tot een temperatuur van ca. 100° Celsius.

Hierbij is het mogelijk om 4 Containers van 20’ tegelijk te verwarmen.

In hoofdzaak is deze toepassing zeer geschikt voor het verwarmen van oliën en vetten waarbij een bepaalde lostemperatuur nodig is.

Het uitleveren naar de ontvanger van de goederen is uiteraard ook mogelijk en deel van ons servicepakket.
Nadere Informatie verschaft u graag Dhr. John Demandt, (+49 (0) 281 94410 32).