Niet alleen uit sociaal-politisch oogpunt maar ook om zeker te stellen dat vakmensen na komen, is het thema opleiding een belangrijk bestanddeel van onze firma. Door de identificatie van ons handelen vanaf het begin, kunnen wij tevreden zijn op onze gekwalificeerde leerlingen, die zekerstellen dat bij veranderingen op korte termijn en nieuwe marktsituaties steeds flexibel gehandeld kan worden. Wij zien de opleiding van vakmensen als belangrijke investering voor onze toekomst, omdat de leerlingen van vandaag de gekwalificeerde medewerkers van morgen zijn. Daarom bieden wij jaarlijks jonge mensen de kans om hun kennis in onze onderneming te introduceren en te ontplooien.