Op 11 Maart jongstleden heeft de eindpresentatie met betrekking tot ons initiatief, energiescouts, plaatsgevonden. Onze tweedejaars trainees van de IHK Duisburg hadden de opdracht gekregen in het bedrijf waar het trainee-ship uitgevoerd wordt, alle grote energieverbruikers te lokaliseren en te optimeren.
Het ontwikkelde concept werd voor een vakjury gepresenteerd, waarbij naast de efficiëntie van het project ook gelet werd op de creativiteit van de trainee. We zijn zeer blij met de behaalde tweede plaats en feliciteren onze trainees met een succesvolle projectontwikkeling en implementering.
Energiescouts